Isten hozott!

Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd le a rosszat jóval!

(Róm 12,21)


2019. június 5., szerda

Nyári olvasmányokat ajánló könyvtári foglalkozás 2-3. osztályosoknak

Nekem a nyárról mindig a sok olvasás jut eszembe. Az olvasás iránti örök szeretetemet igyekszem átadni iskolánk tanulóinak is, buzdítom őket, hogy nyáron is olvassanak, sőt, minden áldott nap olvassanak! Ösztönzésül olyan újszerű, kreatív - olvasónaplónak kevéssé nevezhető - kiadványokat, szórólapokat készítek számukra, melyekkel nyomon követhetik és rögzíthetik, hogy mikor, mit és mennyit olvastak.

Ezúttal egy könyvtári foglalkozást is építettem a nyári olvasás reklámozására, amelybe belecsempésztem közel húsz kötet bemutatását. A foglalkozás 2-3. osztályosoknak készült, maximum 32 fős osztálylétszámra.

Első lépésben kijelöltem a korosztálynak ajánlható műveket, elsősorban kortárs szépirodalmi alkotásokat. Segítségemre szolgált a Könyvtári Intézet által működtetett Gyerekirodalmi adatbázis korcsoportok szerinti böngészője. 19, a mi könyvtárunkban is megtalálható alkotást választottam, így a foglalkozáson mindegyiket kézbe vehették a gyerekek. Ebből hármat, köztük az egyik kedvencemet, "extra" ajánlatra tettem félre.

Az olvasóteremben 8 asztalcsoportot alakítottam ki. Minden helyszínre 2-2 könyvet helyeztem. Az extra ajánlatot egy fal mellé húzott asztalon rendeztem el. (Az extra feliratot hatásos reklámelemnek szántam.)

Mindegyik műhöz címkét készítettem (szerző és cím) két példányban. Kivágtam a kis szeleteket, amiket aztán pici színes labdákra ragasztottam fel. Tehát minden könyvhöz két labdácska tartozik. Minden könyvben elhelyeztem a róla szóló, pár mondatos, könnyen érthető annotációt.

Feladatként szerkesztettem két azonos szintű, az olvasást propagáló titkosírást. A helyes megfejtést saját készítésű kaparós "sorsjeggyel" kívántam jutalmazni. Ennek érdekében egy A4-es lapra kinyomtattam 8 sorsjegyet, majd a letakarandó részre ráragasztottam a kaparós matricákat. (A kaparós matricát mindent árusító webáruházban vettem. Mivel nem szponzorálják a blogomat, nem is írom ki a nevüket. :) ) A sorsjegyen szereplő "megfejtéseket" kinyomtattam címke formában, aztán egyet-egyet ráragasztottam a 8 szétszedhető tojásra. (Ezeket húsvét előtt vásároltam igazán nagyon olcsón egy minden vackot árusító üzletben.)

Minden tojásban elhelyeztem egy 24 részre felvágott kirakót. A kirakókat a bemutatott könyvekből választott illusztrációkból készítettem. A célom evvel az volt, hogy ráirányítsam a gyerekek figyelmét a könyvillusztrációk szépségére. A tojásokat a könyvtár kölcsönzőrészében, az ablakokban rejtettem el.

A foglalkozás menete (csak azért sem portfóliós módon) :
A gyerekek érkezésükkor körbesétáltak, rápillanthattak a könyvekre, majd véletlenszerűen helyet foglaltak az asztaloknál. Ráhangolódásként megbeszéltük, hogy mire szolgál a szünidő, hogyan tölthetik el értelmesen a temérdek rendelkezésükre álló időt, s mi is a haszna annak, ha valaki sokat olvas. Néhány jó tanácsot adtam, hogyan is lehet az olvasást élvezetessé tenni, "kihívásnak" venni, társas programként felfogni. (Olvass játékszabályt, keress receptet, olvass a nagymamának vagy a kistestvérednek stb.)
Ezután következett a labdás játék. Mindenkit a terem egyik sarkába rendeltem, majd szétgurítottam annyi labdát, hogy mindenkinek jusson. A tanító nénit is számításba vettem, hadd dolgozzon ő is! A labdák begyűjtése után annál az asztalnál kellett helyet foglalni, ahol az a könyv feküdt, aminek az adatait a labdáról leolvashatták. Így véletlenszerűen, keveredve dolgozhattak tovább a csapatok a foglalkozás végéig.
Miután mindenki megkereste és elfoglalta a helyét, 5 percet kaptak arra, hogy elolvassák a kikészített 2 könyvhöz tartozó annotációt. Újabb 5 percet kaptak arra, hogy kiválasszák a két könyv közül azt, amelyiket szívesebben ajánlanának a társaiknak. Ebbe az 5 percbe kellett beleférnie annak is, hogy megbeszéljék egymás között, ki fogja bemutatni a választott könyvet röviden (3-4 mondatban), de olyan módon, hogy a többiek kedvet kapjanak az elolvasásukhoz.

Ezután a 8 csapat megtartotta a rövid könyvismertetőjét. Minden csapat választásához fűztem egy-két kedvcsináló gondolatot. A végén megbeszéltük, hogy ki talált kedvére való olvasmányt.

Ezt követően mindegyik csapat egy titkosírást húzott. Nem sokat időztek, mert a helyes megoldásért beígért kaparós sorsjegy teljesen felvillanyozta őket. Hatalmas iramban kapargatták le a mázat, hogy minél előbb felbukkanjon az a szó, amit az eldugott tojásokon kellett megkeresniük. Visszatérve az asztalokhoz, lelkesen rakták össze a kicsit nehézre sikeredett kirakók darabjait.

Amelyik csapat végzett az illusztrációval, megnézhette az extra ajánlatként kitett könyveket. Amikor mindenki végzett, megbeszéltük pár mondatban a könyvillusztrációk szerepét, majd bemutattam az extra ajánlatok közül a kedvencemet. Nem maradt más hátra, mint a lelkes társaság megdicsérése és buzdítása az olvasásra. Mindenki egy kis kitölthető naptárat kapott ajándékképpen.

A csapatok annak ellenére, hogy véletlenszerűen alakultak ki, nagyon jól működtek együtt. Jó kis összetartozást építő foglalkozás lett! Fantasztikusan jó volt látni azt az örömöt, lelkesedést, felhőtlen jókedvet, ahogy a feladatokat végezték a gyerekek. Ezek után kíváncsian várom, hogy a foglalkozásra bejelentkezett többi osztály hogyan érzi majd magát!

2019. április 13., szombat

Irodalmi kávéház 2019-ben - költészet napja a könyvtárban

Gondolatban már egy hónapja készültem az idei költészet napjára. Kicsit izgultam, hogy legyen elég időm a terveim megvalósítására. Aztán úgy alakította a sors az életemet, hogy egy töredéket sikerült létrehoznom.

Irodalmi kávéházat szerettem volna berendezni könyvtárunk olvasótermében, de ez túl nagy falatnak bizonyult az egyéb elfoglaltságaim miatt. A terveket leegyszerűsítettem, a költőket nem asztalhoz ültettem, hanem portréjukat asztalokon helyeztem el. A képek kasírozását egy ügyes kolléganőm készítette el.
A költőkhöz fűződő feladatok sem úgy készültek, ahogy terveztem, de végül lett annyi, hogy bőven tudtak/tudnak válogatni a kicsik (3-4. osztályosok) és a nagyok (5-8.) is.

Csokonai A reményhez című költeményét emojikkal, Ady Lédától elköszönő versét SMS formában olvashatták. Kányádi Sándor verseit szófelhőkből azonosíthatták, Petőfi Arany Lacinak c. költeményével a hozzá készített illusztrációk segítségével foglalkozhattak.

Számos feladatot rejtett üzenet formájában helyeztem el. Egy részüket a LearningApps alkalmazással készítettem, QR-kód mögé rejtettem. Készítettem feladatot a Snotes alkalmazás mintájára, és piros szemüveggel olvasható üzenetet Photoshoppal. A nehezebb feladatok mellé QR-kódos segítséget tettem.

Szerkesztettem két feladatlapot, egyet a 3-4., egyet az 5-8. osztályosoknak.

A feladatokat kérésre elküldöm.

Ide kattints, ha levelet akarsz nekem írni.

2018. október 6., szombat

A sokarcú iskolai könyvtár

Előadás a Berzsenyi Dániel Könyvtárban iskolánk tanulóinak könyvtárhasználatáról. 2018. október 1.

2018. augusztus 16., csütörtök

Iskolai könyvtári munkanapló

Egyéves adósságomat szeretném evvel a bejegyzéssel törleszteni. Tavaly tanévkezdéskor a Facebook könyvtárostanárok által használt oldalán olvastam többektől, hogy szeretnének munkanaplót vásárolni. Többen is hozzászóltak a témához, volt aki megosztotta a saját maga által készített elektronikus nyilvántartását.
Könyvtáram 2008 óta nem vásárol a KELLÓ-tól nyomtatott munkanaplót, hiszen felesleges pénzt kiadni egy ilyen egyszerűen előállítható kiadványra. Akkor elkészítettem a munkanapló elektronikus mását, s azóta mindig azt használtam. A munkanapló borítóját Worddel, a táblázatos oldalakat Excellel terveztem meg. Kinyomtattam, aztán kitöltögettem a lapokat, majd összeadogattam az adatokat számológéppel. Tanév végén összefűztem, s annak rendje-módja szerint archiváltam munkanaplóként.
A számok összeadása hosszú, unalmas feladat, ráadásul nem kis figyelmet igényel. Nem is értem, hogy nem jutott eszembe már korábban, hogy egy "okos", magától számláló naplót készítsek! De szerencsére a tavalyi tanévkezdési facebookos bejegyzések beindították a fantáziámat, s elkészítettem az "okos" munkanaplómat. Akkor többeknek is elküldtem, visszajelzést azonban nem kaptam a használhatóságáról. Mivel én is használatba vettem, néhány hiba gyorsan elő is bukkant.
Ma végre vettem a fáradságot, s újult erővel nekibuzdultam, hogy javítsam, tökéletesítsem a munkanapló oldalait. Szeretném időben feltölteni, felajánlani használatra, hogy már tanév elején használatba lehessen venni.

A munkanaplóm a KELLO ősi naplója alapján készült, utánozva annak felépítését, betűtípusait stb. A munkanapló borítóját és címlapját Worddel készítettem. Letöltés után szerkeszthetőek az iskola adatai és az egyéb szükséges részek.

A munkanapló címlapjának letöltése innen

A belső, táblázatos részt Excellel készítettem. Ez annyiban tér el az eredeti nyomtatottól, hogy a tartós tankönyvek összesített kölcsönzési adatait is lehet benne rögzíteni. Az anyag három részből áll, a fájl egy-egy lapja tartalmazza ezeket:

1. Kölcsönzés - a látogatások és a kölcsönzések rögzítése, havonkénti bontásban
2. Foglalkozás - a könyvtárban tartott foglalkozások naplózása,
3. Összesítő - a látogatások, kölcsönzések, foglalkozások összesített adatai egy táblázatban.

A táblázatokat A4-es méretű papírra terveztem, az oldaltörések követik a lapok nagyságát.
A táblázatokban zároltam minden olyan cellát, amibe nem kell adatot írnunk. Így elkerülhető a táblázatok elrontása.

Az összegeket (természetesen) a program automatikusan számolja.
A látogatások, kölcsönzések, tartós tankönyvek összesített adatai automatikusan átemelődnek az Összesítő lap megfelelő celláiba, hogy a tanév végére pontos adatokhoz juthassunk.

A könyvtári foglalkozások nyilvántartását is érdemes elektronikusan vezetni, mert a résztvevők száma és a foglalkozások típusai "okosan" számlálódnak a munkalapon. Az összesítő táblázatban megjelenítendő havonkénti adatok rögzítésén egy kicsit el kellett töprengenem, hiszen iskolánként, tanévenként más-más a könyvtári órák száma és megoszlása. Nem volt más ötletem, mint egy segédtábla beillesztése, amit viszont magunknak kell kitöltenünk, azaz az adott hónapra vonatkozó néhány számot összeadnunk, s beírnunk.
A segédtábla celláihoz megjegyzéseket készítettem, amik a teendőket írják le. A foglalkozások számához tartozó utasítás / megjegyzés: Számoljuk össze, majd írjuk ide az adott hónapban, a könyvtárban tartott foglalkozások számát!. A létszám cellákhoz a feladat, az utasítás a következő: AutoSzummal vagy Szumma képlettel adjuk össze a hónapra vonatkozó létszámadatokat, vagy csak írjuk ide az összeadott összeget!. Ezek az adatok már automatikusan töltődnek be az összesítő lapon a megfelelő cellákba.
Nyomtatáskor ezt a segédtáblázatot nem kell kinyomtatni! A K oszlopba, minden oldalhoz tettem egy ugrópontot, hogy egyszerűen lehessen elérni a munkalap bármely részéről a segédtáblát (Ugrás a Segédtáblázathoz).

Az összesítő munkalapon 2 cella kivételével a teljes táblázat zárolt (kézzel nem tudunk adatot írni). Csak az olvasó tanulók és a könyvtárhasználó nevelők cellák mellé írhatjuk be a megfelelő számokat.

A letölthető táblázatos fájlba példaként beírtam néhány számot a kölcsönzés, és 3 foglalkozásra vonatkozó adatot a foglalkozás munkalapra. Érdemes megnézni az összesítő lapon, hogy miképp jelennek meg, emelődnek át a zárolt cellákba az adatok.
Ha megismerkedtünk a táblázatokkal, töröljük ki az adatokat! (Csak azokat az adatokat lehet kitörölni, amiket példaként pötyögtem be!) Mentsük el a "kiradírozott" táblázatos fájlt! Ez az üres fájl legyen az alapunk minden tanév elején! Minden tanév elején mentés máskénttel nevezzük át a most már saját munkanaplónkat, idén pl. Munkanapló_2018 névvel.

A munkanapló táblázatos részének letöltése innen

Tipp a nyomtatáshoz:
Megfelelő időközönként nyomtassuk ki a kitöltött oldalakat! Fájl menü, Nyomtatás, Aktív lapok, Oldalak: a megfelelő oldal száma

Remélem, hasznosnak és használhatónak találjátok a munkanaplómat! Ha kicsit szájbarágósra sikeredett a használati útmutató, akkor gondoljatok azokra, akiknek egy kicsit nehezebben megy az Excel használata!
Ha kérdésed merül fel, írj nyugodtan!

Jó munkát kívánok az új tanévben!

2018. augusztus 1., szerda

Nyári kikapcsolódás, feltöltekezés

Hosszú kényszerszünet után végre jutott időm egy kis alkotásra.

Elővettem a vágógépemet, majd hosszas tervezgetés után készítettem egy 3D-s nyári tengeri jelenetet. A képet a Freepikről töltöttem le, Adobe Illustratorral szerkesztettem át. A vágógépbe tollat helyeztem, s a papíron látható mintát a géppel rajzoltattam meg. A rajzolás után vágtam ki a kép darabjait, amiket vastag kétoldalú ragasztóval rögzítettem fel az alapkartonra.


A következő mű egy hátulról megvilágítható többrétegű kép lett. Egy olvasó nő ül az előtérben, a tengerparton.


Végezetül egy 3D-s monogramot készítettem. Sokat töprengtem, mire rájöttem, hogy hogyan is kell megszerkeszteni. Nem lett tökéletes, talán egyszer készítek egy hasonlót...


A vágógépemet újra elcsomagoltam, hogy inkább a másik hobbimmal, a könyvhajtogatással foglalkozzam. Ez a tevékenység is pihent egy éven át. A májusban boldoggá avatott Brenner János korabeli fotójából készítettem ezt a könyvet árnyhajtogatással.


2018. június 10., vasárnap

Nyári olvasmányok naplózása - 2018

Az idei nyár sem múlhat el anélkül, hogy gyerekeinket ne buzdítanánk arra, hogy minél többet olvassanak!
Az elmúlt években több motivációs ötletet tettem közzé. Rengetegen töltötték le a sablonokat, nyomtatható anyagokat, aminek nagyon örülök, hiszen nem dolgoztam hiába.
Időhiány miatt idén csak kisebb lélegzetű dolgokat készítettem, ennek ellenére remélem, hogy ezek is növelni fogják néhány családban a gyerekek olvasási kedvét.

1. Könyvjelzők és olvasónapló
Fekete-fehér, tintatakarékos
Letöltés innen


2. Nyári olvasmányaim
11 oldal a nyári olvasmányok leírására.

A szünidő elején érdemes rögzíteni a terveket. Mit és mennyit szeretnénk olvasni?
Felsorolhatjuk az olvasmányok címét, a mellettük lévő csillagokkal értékelhetjük, hogy mennyire tetszett. (5 csillag - nagyon, 1 csillag - kicsit)
Minden nap feljegyezhetjük, hogy mennyi időt fordítottunk az olvasásra.
Egy táblázatban jelölhetjük, hogy melyik csoporthoz tartozott az olvasmány.
Lerajzolhatjuk a kedves szereplőket vagy bármi mást, ami az olvasottak alapján eszünkbe jut.

Összegyűjthetjük az ismeretlen, különleges szavakat, kifejezéseket.
S végül, a nyár végén összegezhetjük, mennyit is olvastunk.

Ne feledjük: napi 20 perc olvasás csodát tesz!
A nyomtatható anyag letölthető innen.

Frissítettem a tavalyi anyagokat is, lecseréltem a dátumokat, ez nem volt nagy munka.

1. Olvasónapló kicsiknek - színezhető képekkel a szünet minden napjára - letöltés

2. Olvasási kihívás - 30+1 olvasmányötlet - letöltés

Ha érdekelnek a korábbi években közzétett, nyári olvasásra buzdító posztjaim és a sok-sok letölthető dokumentum, akkor érdemes az alábbi helyekre "átugrani" körülnézni:
2017-es nyári szünetre vonatkozó írás: itt
2016-os poszt: itt
2014-es, a legelső motivációs gyűjteményem: itt

Sok-sok olvasással töltött időt kívánok a nyárra!

2018. június 9., szombat

Júniusi naptár a mozaBookhoz

Ígéretemhez híven megosztom a mozaBookhoz készített júniusi naptáramat is.
Kicsit késve, de sikerült megalkotnom. Pihenésképpen készítettem. :)

A címlap után egy animált oldalon lehet a VAKÁCIÓ! feliratot megjeleníteni, természetesen a hagyományos ! Ó! IÓ! CIÓ! ÁCIÓ! KÁCIÓ! AKÁCIÓ! VAKÁCIÓ! sorrendben.

A következő oldalon a "kitölthető" naptárt helyeztem el, csupa nyárra, szünidőre emlékeztető grafikával.

Ezután egy szókeresős, egy puzzle-s és egy keresgélős oldallal tettem játékossá az anyagot.

S végül, mi mást is tehettem volna az utolsó oldalra, mint ezt a képet?!

A grafikákat ezúttal is a Freepik oldaláról gyűjtöttem.

A júniusi naptár letölthető innen.